Paldies sievietēm, kas pastāstīja mums savas pārdomas par klātienes vakariem!


Beidzot ir iespēja būt kopā un runāt par būtisko. Draudzē pirms/pēc dievkalpojuma sievietes satiekas un cenšas ātri pačalot, parasti par dzīvi, bet šajos vakaros

ir iespēja nesteidzīgi runāt par būtisko – par Dieva darbu mūsu dzīvēs, lūgt vienai par otru, iedrošināt un vienkārši samīļot. Paldies par iniciatīvu ko šādu organizēt.

Prieks baudīt! Silva

Bezrūpīgi, mierīgi, smieklu un asaru piepildīti vakari. Katrai savs stāsts un liecības par Dieva brīnišķīgajiem darbiem mūsu dzīvēs.Vieta kur pabūt Dieva tuvumā un baudīt jauku atmosfēru.

Dieva stāsti Bībelē un cilvēku dzīvēs mūsdienās.

Antra


Īstās lietas nāk īstajā laikā, un, kad pienāk īstais

laiks, tad ir arī īstie cilvēki, kuri uzņemas darīt lietas,

kuras daudziem nāk par svētību. Paldies meiteņu komandai ar Undīni un Dacīti priekšgalā, kuras noorganizēja iespēju sievietēm būt kopā, dalīties

Bībeles patiesībās un vienkārši uzklausīt vienai otru.

Mēs esam tik dažādas, tomēr jūtamies labi kopā,

jo šajos vakaros jūtamies mīlētas, aprūpētas, gaidītas. Inta

 

Es uzskatu, ka sieviešu vakari ir ļoti vajadzīgi,

jo tas ir vismaz viens vakars, kad ir tikai dāmas.

Materiāli, kam ejam cauri, palīdz analizēt savu dzīvi.

Un organizētāju komanda izskatās ļoti saliedēta, un tas rada patīkamu atmosfēru. Ir labi būt kopā ar citām dāmām pie viena galda un izstāstīt stāstus no dzīves, kurus katru dienu nestāsta. Šie stāsti attīra garīgās ’iekšas’. Man patīk aiziet un vienkārši būt. Neko nedarīt piespiesti un ļauties tam, kas notiek. Beāte

 


Sievietes stāsts” ir brīnišķīga iespēja mācīties, lasīt un pārdomāt to, ko Dieva Vārds stāsta par sievieti – tik dažādu, stipru un paļāvīgu, drosmīgu, pazemīgu utt. Tas dod pārliecību par katras iekšējo aicinājumu un misiju – kā ikdienas vidē un dzīvē, tā Kristus draudzē. Sadraudzībā varam stiprināt un atbalstīt viena otru, dalīties savos stāstos un redzēt, ka Dievs savā uzticībā ir nemainīgs. Tieši sadraudzība ir viena no būtiskākajām lietām, kas padara šos vakarus 'dzīvus', jo stāstot un uzklausot, mēs varam redzēt, kā Bībelē aprakstītais 'atdzīvojas' arī mūsu laikā, un piedzīvot, ka Dieva darbi ir lieli mūsu dzīvē! Sievietes, kuras man nācies iepazīt sadraudzības vakaros, ir īstenas ķēnišķīgās priesterienes un skaistas Dieva meitas – viņu stāsti atspoguļo Tēva sirds dažādos aspektus. Svētībām bagāta un ļoti vajadzīga kalpošana!

Šie brīnišķīgie vakari ir sarunu, pārdomu un iedrošinājuma pilni UN tieši tādēļ es aicinu (iespējams) Tevi mesties iekšā avantūrā un vienkārši aiziet! Jo KATRAI IR SAVS STĀSTS! Ilze


Draudzīgums, nepiespiesta atmosfēra, atgādinājums, ka visos laikos sievietei ir īpaša nozīme, neatkarīgi no statusa un piederības kādai tautai. Iveta

 Uz sieviešu vakaru pirmo reizi devos īsti bez mērķa. Gribējās izrauties no mājas un mācību rutīnas, un draudzene Alise piedāvāja apmeklēt kopā ar viņu. Ierodoties pasākuma vietā biju patīkami pārsteigta. Konfektes, cepumi, tēja... un pats svarīgākais -> SIEVIETES! Šie vakari man ir palīdzējuši pārdomāt un beigu beigās arī saprast savu lomu (mērķi) tuvinieku un attālāku draugu vidū. Es esmu sevi iepazinusi vairāk ticībā nevis kā cilvēku, bet gan sievieti. Tas man ir ļoti nozīmīgi, jo reti kad aizdomājos ikdienā, ka esmu uz šīs pasaules radīta kā sieviete, ne cilvēks, kas līdzīgs brāļiem un māsām. Esmu pārdomājusi savus stāstus, kas devuši jaunu skatījumu uz parastajām dzīves situācijām, kā arī dzirdot citu sarunas biedreņu stāstus, iedvesmojusies darīt vairāk un vairāk pateikties, lūgt par 'lietām', kuras manās lūgšanās bijušas iepriekš mazsvarīgas, kā arī meklēt savu ceļu Dieva takās. Ļoti daudz dod atmosfēra, kuru pieskandina smiekli, pārdomas, kopīgas lūgšanas utt. Vienmēr ar nepacietību gaidu nākamo reizi, jo zinu, ka sev iegūšu ko jaunu un noteikti nozīmīgu. Pēc šīm tikšanām vienmēr daudz ko pārdomāju, kādēļ Dievs ir devis man tādu (tieši tādu) dzīves ceļu un kā es viņam varu atdarīt -> ar savu misiju pildīšanu, stāstu dalīšanos. Sieviete, manuprāt, ir ļoti cienījama būtne Dieva acīs, tādēļ Tēvs arī caur mums mēģina laist savu burvību -> mīlestību, pacietību, mieru un prieku. Viennozīmīgi jūtos īpaša Viņa acīs un šie Sieviešu vakari man arvien vairāk to atgādina, rosina domāt par to ikdienā, palīdz saprast un skaidri sajust savu pieskārienu no Tā Kunga, jo viss, kas notiek Sieviešu vakaros, ir Viņa prāts. Beidzot esmu apzinājusies, ka esmu SIEVIETE (spējīga, ar savu dzīves ceļu), nevis radīts cilvēks kaut kam kaut kur. Adela