katrs rīts.

katra diena.

katrs vakars.

Dots DZĪVOŠANAI!

Pilnīgai, dziļai,

nesamākslotai

un dzīvotprieku

rosinošai.

tikai jāsatver!